MISJA

Jesteśmy po to, by nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności.
Wspomagamy rodzinę, kierując się dobrem dziecka w budowaniu jego przyszłości.
W naszym działaniu realizujemy ideę, iż poprzez harmonijne i wielostronne zaspakajanie potrzeb, oczekiwań poznawczych, fizycznych, społecznych i duchowych dziecka osiągamy coraz pełniejszy rozwój jakim jest jego człowieczeństwo.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

Turka 294 20-258 Lublin 62

tel./fax 81-75-100-15

e-mail turka@op.pl